Projectes I+D actuals

Projecte

REGEVA

Data inici

01/07/2017

Data finalització

21/03/2021

Objectius

Desenvolupament de noves eines per controlar la malaltia més important que afecta a la producció porcina a Catalunya i al món.
Projecte REGEVA

Projecte REGEVA

Piensos del Segre ha participat com a líder en el projecte REGEVA: "Noves estratègies per controlar el virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí” amb codi d’expedient COMRDI-1-0035, presentat davant d’ACCIÓ i cofinançat en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Aquest projecte ha estat dissenyat per trobar possibles tractaments per la PRRVS, la malaltia més important que afecta a la producció porcina a tot el món. S’ha portat a terme amb un Acord de Col·laboració amb 4 empreses més, entre elles, la Universitat de Lleida.