Avís Legal

Normativa bàsica

  • Si tens menys de 13 anys, no has de deixar les teves dades personals a la web. En cap cas recollirem dades del menor d'edat referents a la situació professional, econòmica o relatives a membres de la seva família sense el consentiment dels mateixos.
  • No farem servir les dades personals per a res diferent del que s'ha descrit a la política de privacitat.
  • No es compartirà la informació, ni se cedirà, llevat que se'n demani per complir la llei, o en cas que compti amb el seu aprovació.

Normatives aplicables

D'acord amb la Disposició addicional 25a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, els contractes que impliquin el tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar en la seva integritat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), i la normativa complementària.. I d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD i LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic).

Propietat i identificació

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen de forma clara les dades del Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la web:

Empresa: PIENSOS DEL SEGRE S.A (A25006099)
Nom Comercial: PIENSOS DEL SEGRE
Domicili: C/ Escoles, S/N 25600, Balaguer, Lleida

Tot això degudament inscrit davant l'agència Espanyola de Protecció de Dades, garantint que s'apliquen les mesures de seguretat requerides pel RGPD.

Aquesta Política de Privacitat serà només vàlida pels dades de caràcter personal que ens facilitis en aquesta web, no essent aplicable a informació recollida per tercers en altres pàgines, encara que aquestes pàgines es puguin trobar enllaçades amb aquest lloc web.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment. Per subscriure't o contactar-se requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat. L'oferta comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se t'ha sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

Tractament de dades en formularis

Recopilem les teves dades a través de formularis de contacte amb la finalitat de respondre a les teves consultes, facilitar-te informació sobre els nostres serveis, així com per gestionar la selecció de personal en cas d'ofertes de treball. En aquests casos, les teves dades són tractades amb estricta confidencialitat i seguretat, utilitzades únicament per als fins indicats i no seran compartides amb tercers.

El subministrament de les teves dades personals és voluntari, però en cas de negativa a proporcionar les dades sol·licitades, ens reservem el dret de no poder oferir-te els nostres serveis o no considerar-te en processos de selecció en cas d'ofertes de treball.

Ús de Cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma com utilitzis el teu equip, poden ser utilitzades per reconèixer l'usuari.

Política de Cookies

Encara que la nostra pàgina web no faci ús de cookies de moment, volem informar-te sobre la nostra política al respecte. En la eventualitat que en el futur s'implementin cookies, aquesta secció s'actualitzarà amb la finalitat de proporcionar-te informació detallada sobre el seu ús, finalitat i qualsevol altra rellevant per a la teva privacitat i seguretat.

Ens comprometem a assegurar transparència i claredat en el tractament de les teves dades, fins i tot en el cas de futures actualitzacions que impliquin l'ús de cookies. La teva privacitat és una prioritat per a nosaltres i qualsevol canvi es reflectirà aquí amb la deguda antelació.