Pinsagro dissenya i gestiona la comercialització de la Matèria Primera utilitzada per Piensos del Segre per a la fabricació de pinso. Els nostres operadors són tant productors locals, nacionals, francesos, com multinacionals que treballen, principalment, al Port de Tarragona i Barcelona. Opera a mercats nacionals en sectors com el cereal i els seus derivats, proteaginoses, entre d'altres.

Fundada el 1986 ha estat l'aliat de Piensos del Segre (matriu del grup) en els mercats de matèria primera. En ells ha mantingut una posició sòlida, estable i segura al llarg de tota la seva trajectòria. Els valors i principis de la professionalitat, així com el treball i serietat, són els pilars fonamentals per mantenir aquesta posició al llarg de tota la seva història.

El fet que el nostre principal client sigui una empresa del grup ens fa vetllar escrupolosament per la qualitat de la mercaderia comercialitzada. Conèixer els orígens, els detalls de la procedència és part vital en les nostres operacions. El seguiment i vigilància de la mercaderia mitjançant anàlisi forma part de la nostra activitat habitual, sent una eina de control i selecció.

Traçabilitat i sostenibilitat

La traçabilitat i sostenibilitat de l'activitat ens marca el camí del nostre treball.

L'origen de la mercaderia comercialitzada és tan important com el seu destí, de manera que la traçabilitat ens permet conèixer en tot moment l'origen i el final de tota mercaderia.

Cuidem i prioritzem el comerç local de què abastim de cereal a les nostres fàbriques. La sostenibilitat de el sector agrícola local és un dels nostres objectius, ja que en ell es sustenta gran part de l'activitat del nostre grup.

La flota

La flota de vehicles de què disposem ens permet proveir les fàbriques en les millors condicions. Disposem de banyeres que realitzen el transport de la matèria primera d'origen (port de Tarragona, finques pròpies, ...) a les fàbriques (Balaguer, a Lleida, i Vilallonga de Camp, a Tarragona).

Contacte

PINSAGRO S.A.
Rambla Ferran, 2 1er D
25002 - Lleida
T. +34 973 24 00 62